Příspěvky

Jak platit příspěvky?

 • převodem na účet

Kdy platit příspěvky?

 • příspěvky je potřeba uhradit 2× ročně (pololetní platba)
  • pro 1. pololetí do konce ledna
  • pro 2. pololetí do konce září

Jaká je výše příspěvků?

 • 4000 Kč za pololetí
 • pro více dětí z jedné rodiny je uplatněna sleva 500 Kč za dítě – pololetní platba je tak 3500 Kč za dítě

Informace pro platbu převodem na účet

 • číslo účtu: 4242113399/0800
 • variabilní symbol: PRVNÍCH 6 ČÍSLIC RODNÉHO ČÍSLA
  (tedy rodné číslo bez lomítka a číslic za ním)
 • do poznámky, prosím, uvěďte jméno a příjmení hráče
Potvrzení o platbě příspěvků
 • v případě potřeby potvrzení kontaktujte předsedu Petra Končického
 • doručení potvrzení mailem nebo k vyzvednutí v kanceláři SK
 • kontakt: petr.koncicky@centrum.cz