Přerušeny soutěže. Kabiny uzavřeny. Od 18. 12. do 26. 12. (včetně) tréninky v omezeném režimu. Od 27. 12. tréninky zrušeny.
Bližší informace (mj. o čase a místě tréninku) se dozvíte u svého trenéra. 

Omezeným režimem se rozumí maximálně šest osob v jedné skupině, kdy jsou od sebe skupiny vzdáleny nejméně dva metry.

Přátelská i jakákoliv jiná utkání jsou opět zakázána, kabiny stále uzavřeny.

Nadto jsou od 27. 12. tréninky zrušeny.


Rozhodnutí Výkonného výboru FAČR o přerušení soutěžního ročníku 2020/2021:

  1. Soutěžní ročník 2020/2021 se ohledně mistrovských a pohárových soutěží, vyjma soutěží v příslušnosti Ligové fotbalové asociace, jako řídícího orgánu soutěže, přerušuje do dne 31. 12. 2020 do 23:59 hod.
  2. Po dobu přerušení nejsou řídící orgány soutěží oprávněny schválit konání mistrovských a pohárových utkání.