TJ Praga C - D. Měcholupy - 29.5.2022

TJ Praga C - Uhříněves B -15.5.2022

TJ Praga C - Dukla - 1.5.2022

TJ Praga C - Malešice - 18.4.2022

TJ Praga C - Dubeč - 3.4.2022